خانم مجرد برای پرستاری سالمند محدوده کهندژ
موقعیت: اصفهان
جنسیت: خانم
قرارداد: تمام وقت| دائم
دستمزد: 8,000,000 تومان
کد:80903

رزرو

فوری

خانم مجرد برای پرستاری بیمار محدوده آتشگاه
موقعیت: اصفهان
جنسیت: خانم
قرارداد: پاره وقت| دائم
دستمزد: 4,000,000 تومان
خانم مجرد برای پرستاری سالمند محدوده درچه
موقعیت: درچه
جنسیت: خانم
قرارداد: تمام وقت| دائم
دستمزد: 8,000,000 تومان
خانم مجرد برای پرستاری سالمند محدوده خمینی شهر
موقعیت: خمینی شهر
جنسیت: خانم
قرارداد: تمام وقت| دائم
دستمزد: 10,000,000 تومان
کد:87473

فوری

خانم مجرد برای همدم نوجوان محدوده گیلان
موقعیت: استان گیلان
جنسیت: خانم
قرارداد: تمام وقت| دائم
دستمزد: 6,000,000 تومان
کد:57238
خانم مجرد برای پرستاری کودک محدوده فروغی
موقعیت: اصفهان
جنسیت: خانم
قرارداد: پاره وقت
دستمزد: 3,000,000 تومان
لطفا صبر کنید..